พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          รวมญาตินัดเพื่อน แต่อย่าไปนัดทำข้อตกลง จะกลายเป็นทะเลาะกันเปล่าๆ อย่าเพิ่งทำเด่นจะเป็นภัย เปิดตัวโชว์ตัวก็ไม่ได้ ใครมาซักถามซอกแซกอย่าเพิ่งโกรธ คนขี้สงสัยมีเยอะ นอกจากคนรู้จักแล้ว อย่าเพิ่งอวดตัว เป็นวันสงบเสงี่ยมเจียมตัว ระวังปุบปับแตกหักเสียก่อน


สีดี เขียว น้ำตาล ม่วงคติวันนี้ ทบทวนตนเอง ดีกว่าให้คนอื่นมาชี้ผิด