พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          จะได้อะไรมาเป็นเรื่องยาก แต่อิงผู้ใหญ่ไว้ไม่เสียหาย เป็นวันที่เจรจานอกรอบ สานสัมพันธ์กับทุกคนไม่เสียหลาย การเงินแม้ยังมีข้อขัดข้อง การค้ายังติดขัด แต่ก็ยังมีแนวทางที่ดีในวันหน้า  จัดบ้านใหม่  บริวารยังมีปัญหาแต่ก็แก้ไขได้  อย่ากังวลเรื่องที่มาไม่ถึง


สีดี ม่วง ขาวครีม  ชมพูคติวันนี้  ทำดีที่สุดวันนี้  จะไม่มีเรื่องค้างคาใจ