พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน


          มีแต่เรื่องพูด เรื่องประชุม มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกวัน จนเริ่มต้นไม่ถูก อย่างน้อยในครัวเรือนต้องจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อย พื้นฐานดี ภายนอกก็ดี จัดระเบียบ จัดการขจัดออก เหลือเท่าที่จำเป็น ควบคุมได้ มักมีปัญหาเฉพาะหน้าให้ตัดสินใจกะทันหัน มักต้องทำสองสามอย่างในเวลาเดียวกัน อย่าหลงลืม

สีดี สีขาว ครีม เขียว ลายดอกคติวันนี้ อ่อนดังต้นอ้อจะยืนยาวกว่าแข็งเป็นก้ามปูที่หักโค่น