พยากรณ์วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน


          แม้จะยังไม่เข้าสู่จุดแตกหักที่แท้จริง แต่ก็ต้องทำใจ ถ้าจะต้องเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆ อย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์ ใช้เหตุผลจะพลาดน้อย ต้องใช้ความสามารถส่วนตัว หลีกเลี่ยงปัญหา อย่าเชื่อที่เขาบอก ลองทำเองจะรู้ข้อเท็จจริง  วันนี้เป็นวันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า


สีดี ชมพู เหลือง  ส้มคติวันนี้  สุขุมรอบคอบ และใช้เหตุผล ไม่มีพลาด