พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          การเงินการงานยังเป็นหัวข้อที่พูดถึงอยู่เป็นประจำ การทำงานต้องทำด้วยเอกสารยืนยันและครบถ้วน จึงเป็นช่วงสำคัญของการจัดเตรียมเอกสาร ติดต่อสื่อสารต้องระวังทำความเข้าใจให้ชัดเจน อย่าเพิ่งลงทุนสูง เพิ่มทุน ถึงมีทุนก็ต้องชะลอไว้ก่อน และเป็นช่วงของการตัดภาระ


สีดี ม่วง ฟ้า  ลายดอกคติวันนี้ แผนดีสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง