พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน


          มีเรื่องดีได้ทำ ยุ่งยากบ้างแต่กิจกรรมที่ทำสำเร็จตามประสงค์ เป็นวันที่ดูเหมือนต้องจ่ายหลายอย่าง ที่ไม่ได้ตั้งใจ เกินที่วางแผนไว้ ทำอะไรต้องคิดว่าลำบาก ไม่มีสบาย แต่ทุกอย่างค่อยเป็นไป ทำงานไปต้องผ่อนคลายด้วยจะได้ทำได้นาน


สีดี ส้ม ม่วง ชมพูคติวันนี้  ไม่เคลื่อนไหว ก็ไม่มีอะไร เคลื่อนไหวต้องให้ได้ผลกลับมา