พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน


          เรื่องที่ตกลงกันไว้อาจไม่เป็นไปตามที่พูด หรือกะการณ์ไว้ สุขภาพก็ไม่แข็งแรง สิ่งของรอบตัวแตกหัก เสียหาย บ้านเรือนต้องซ่อมแซม ทุกอย่างเหมือนถูกเบียนบ่อน ต้องค่อยๆ แก้ไขทีละเปลาะและให้เวลา ยังมีข่าวดี เรื่องดีๆ ในท่ามกลาง


สีดี ส้ม  ม่วง ชมพูคติวันนี้  ในการเรียนรู้ ต้องลงมือทำไปด้วย จึงเรียกว่ารู้จริง