พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน
       
          ต้องใช้พลังใจมากมายในการขับเคลื่อนแต่ละเรื่องให้ผ่านได้ จะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย รถยนต์ หรือต้องเดินทาง ย้ายที่อยู่  จะตัดสินใจอะไรต้องระวังคิดให้รอบคอบ คิดทบทวนหลายครั้ง เรื่องที่ได้ฟังแบบนี้ ต้องหารก่อนจะเชื่อว่าเป็นความจริง


สีดี ขาว ครีม  น้ำเงินเข้ม น้ำตาลคติวันนี้ ยิ่งคิดมากความเสี่ยงก็ลดลง