พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน


          น่าจะไปพักผ่อนมากกว่า นั่งผจญงาน หรือจับจ่าย อย่าเคร่งเครียดเกินไป ไม่ว่ารับหรือจ่าย เดี๋ยวก็หมดได้ วันนี้มีเรื่องดีหลายเรือง ยกเว้นอย่าไปหวังเรื่องงาน อย่าใช้วาจาทำลายโชค ผู้ใหญ่แนะนำ แม้ขัดหูแต่มีประโยชน์ ตรวจตราไฟ เครื่องยนต์ เครื่องจักรให้ดี ทุกครั้งที่เดินทาง

สีดี ฟ้า น้ำเงิน ชมพู สีเข้มคติวันนี้  หนักนักต้องผ่อนคลาย