พยากรณ์วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          เป็นวันที่มีอำนาจในการจัดการ หรือ ต่อรอง ทั้งทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย  ใช้สมองในการคิดมากกว่าปกติ ทั้งประชุมหลายเรื่อง อย่าเพิ่งเครียด ทั่วไปจะกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ต้องเร่งจัดการให้ดี ทั้งเจรจา ต่อรอง ผ่อนผัน


สีดี ชมพู สีเข้ม สีฟ้าคติวันนี้ จงถือว่าความขัดข้องติดขัด เป็นงานที่ต้องทำประจำ