พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน


          เงินทองรั่วไหล ตกใจเสียดายกับความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ บางเรื่องก็หลงลืมทำ สื่อสารกันไม่เข้าใจ สารพัดที่จะเป็นเรื่องทั้งที่ไม่น่า งานมากก็ดี แต่มากไปก็ได้หน้าลืมหลัง มักมีเรื่องให้ตัดสินใจกะทันหัน อย่างนี้อย่าออกหน้าทำแทน หรือ รับหน้าแทนใครสีดี ชมพู ฟ้า ม่วง
คติวันนี้ อะไรที่ทำแล้ว คือ ผ่านไปแล้ว แก้ไขวันหน้าดีกว่า