พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน


          พอจะปลอดโปร่งใจบ้างในวันนี้  ยังมีเกณฑ์ไม่อยู่กับที่ บางคนต้องเดินทางกะทันหัน วันนี้ยังมีเรื่องดี ข่าวดีจากคนใกล้ชิด ทั้งมีแนวทาง ความคิดใหม่ๆ พร้อมที่จะเริ่มต้นถูกทาง อะไรที่ไปผิดทาง ทบทวนแล้วปรับใหม่ได้ เป็นวันที่ควรได้รับคำปรึกษาและชี้แนะจากผู้ใหญ่ ที่ไม่เป็นทางการ


สีดี ส้ม ลายดอก ชมพูคติวันนี้ ดีที่สุดวันนี้ คือ คงสิ่งที่ดีที่สุดไว้