พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน


          ปลายเดือนมีเรื่องยุ่งที่ต้องจัดการ ทั้งตัดสินใจไม่ได้ อะไรมาก่อนก็คว้าก่อนทำก่อน  ระวังเรื่องคำพูดสร้างความเดือดร้อนได้ทั้งที่ไม่ได้ทำ เรื่องดีก็มีมา การค้าก็ยังคึกคัก  ความคิดในการเพิ่มทุน หรือ โยกย้ายหาตำแหน่งต้องคิดให้รอบคอบ และตกลงใจให้แน่นอน จะได้ตามต้องการต้องใช้ความพยายาม


สีดี เหลือง ฟ้า ครีมคติวันนี้  การโต้เถียง ไม่ได้หมายถึงคัดค้านเสมอไป