พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน


          วันที่ควรจะหยุด คือหยุดไปทำงาน แต่ก็ยังมีงานที่บ้านต้องทำ ต้องซ่อม ต้องแก้ปัญหา ทั้งไปงานสังคม งานบุญ งานรับเชิญ เอาใจผู้ใหญ่ ที่ต้องทำให้ทันภายในวันที่มีอยู่ ถ้าไม่ทันจริงๆ เลือกผู้ใหญ่ก่อนเรียงลำดับไปหาน้อย อย่าถือเอาอารมณ์ชอบหรือผลประโยชน์เป็นใหญ่ จะได้ไม่เสียใจภายหลัง


สีดี เหลือง ชมพู สีเบจคติวันนี้ ความถูกต้องนำหน้าความจำเป็นทั้งปวง