พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          มีเรื่องต้องคิดและกดดันหลายเรื่อง แต่ท้ายสุดจะมีคู่คิด ข้อคิด และการแนะนำจากผู้ใหญ่ที่มีประโยชน์ ควรหาความรู้อบรมเพิ่มเติม แต่อย่าเพิ่งฟังชวนเชื่อ ใช้เหตุผลให้มากหน่อย เพื่อนกันถึงดีแต่ไม่ได้ให้ข้อเสนอที่ดีเสมอไป ควรมีหนทางของตัวเอง ทำกับเขา เป็นลูกจ้างเขา เรียนรู้จากเขา หรือรับงานจากเขาดีกว่า


สีดี ฟ้า เหลือง คติวันนี้  เรื่องร้อนจะกลายเป็นเรื่องเย็นเมื่อเห็นเป็นเรื่องเล็ก