พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          เรื่องๆ วุ่นๆ ยังไม่จบกินมาถึงวันเสาร์ที่มีเรื่องโน่นเรื่องนี้มาให้ยุ่งๆ จนได้ รวมถึงสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บปะทุขึ้นมาให้รำคาญใจ มีเรื่องกะทันหันให้คิดทำจนละเลยเรื่องที่ควรทำ ใจเย็นไว้ ยังมีเวลาให้ทำได้สำเร็จอย่างแน่นอน อะไรที่จบแล้วก็ต้องจบไป เริ่มใหม่ให้ดีกว่าเดิม


สีดี ม่วง เขียวอ่อน ชมพูคติวันนี้ หลีกเลี่ยงได้พึงหลีก ปะทะไม่ชนะ ไม่เกิดประโยชน์