พยากรณ์วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน


          เหมือนเป็นวันที่ต้องตกปากรับคำ อาสาเขาไปเสียหมด เป็นวันที่ต้องออกความคิดเห็น ทั้งยังต้องรับผิดชอบ ในสิ่งที่ต้องรับปากไปแล้ว มีเรื่องดีเข้ามาที่ต้องทำหรือจัดการก่อน เรื่องไม่ดีค่อยคิดค่อยแก้ไป เหมือนไม่มีอะไรทำ แต่กลับไม่ว่าง ไม่หยุดเลย พบว่า เป็นเรื่องของคนอื่นทั้งนั้น


สีดี ขาว ครีม เหลือง เขียวคติวันนี้ บางเรื่องล่าช้าดีกว่า มีเวลาทบทวนฝึกฝน