พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน


          ไม่อาจทำอะไรตามใจตัวเองได้ทั้งหมด ต้องจัดการตามเหตุการณ์ที่เห็นและตัดสินใจตรงหน้าอย่างตรงไปตรงมาดีที่สุด คิดทำอะไรเพิ่มนึกถึงข้อเสียไว้ก่อน ถ้าแก้ได้ค่อยคิดทำ อุปสรรคมักมาจากความขัดแย้ง การประชุมวันนี้ มีข้อโต้เถียง จะตกลงอะไรกัน เลื่อนไปก่อน


สีดี ขาว ครีม ม่วง คติวันนี้ ถึงมีฤกษ์ดี ก็ต้องมีจังหวะ