พยากรณ์วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน


          ต้องระงับความก้าวร้าวในใจให้ได้ ทั้งมีโอกาสต้องออกกำลัง อย่าคร้านทำสิ่งที่ควรทำ หรือ สิ่งที่เคยทำ จะมีเรื่องให้ต้องแปลกใจ และคาดไม่ถึง อย่าคิดแทนคนอื่น หรือ คิดไปเอง การค้า การงาน อืด เชื่องช้า  พยายามต่อไปเรื่อยๆ  การงานยังมีข้อเสีย อย่าหลงภาพลวงตา ใช้เหตุผลในทุกเรื่อง ให้ใครยืมสตางค์ หรือไปค้ำประกันใคร มีแต่ผลเสีย 

สีดี เหลือง ขาว ส้มคติวันนี้  วางแผนให้รอบคอบ ก่อนเดินตามอย่างมั่นใจ