พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          เรื่องไม่ดี มักเกิดในวันที่ไม่ได้เตรียมพร้อม ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ถ้าคลุกคลีมาแต่ต้น มองเห็นปลายทางและทางแก้ไม่ยาก ทั้งจะมีลาภผลก็ยังถูกแบ่งปัน จะเจรจาชี้แจงอะไรก็ไม่เป็นผล รอจังหวะที่ดีกว่านี้ งานเอกสารหลุดง่ายต้องระวังสีดี น้ำตาล เขียวอ่อน ครีมขาว ม่วงคติวันนี้  ผิดเป็นครู รู้ด้วยตนเองดีกว่ารู้จากคนอื่น