พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน


          เยี่ยมญาติหาผู้ใหญ่ จะมีเรื่องดีๆ ในอนาคต เรื่องกะทันหันเข้ามารับปากขันอาสาไว้ก่อน  ไปซื้อของมีตำหนิอย่าทำปากให้มีตำหนิตาม ถือเป็นเรื่องธรรมดา เป็นคนดี จิตใจดีวันนี้ วันหน้าก็ดีเอง ของเสียต้องซ่อม อย่าปล่อยทิ้งไว้ จะมีผลเสียสีดี ส้ม ม่วง น้ำตาล
คติวันนี้ ขันอาสา รับปากไว้ก่อน ความพยายามตามมา ความสำเร็จไม่ห่างไกล