พยากรณ์วันพุธที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพุธที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          จะได้มิตร ได้หุ้นส่วนทำงานร่วมกัน จะได้รับข่าว รับงาน ทำหน้าที่รับผิดชอบ ฐานที่สำคัญ ที่บ้าน ที่ทำงาน ที่นั่ง ที่นอน ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรองรับสิ่งที่กำลังเข้ามา มีเรื่องต้องทำหลายเรื่อง


สีดี เขียวอ่อน น้ำตาล  ส้มอ่อน


คติวันนี้ ทำทุกอย่างไปตามลำดับ ไม่ข้ามขั้นตอน จะไม่ผิดพลาด