พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          วันดูเหมือนจะดี แต่ก็ต้องระวังบางเรื่องก็พลิกความคาดหมาย คนเก่า เรื่องเก่า ทำให้รำคาญใจ เรื่องยุ่งที่ยังแก้ไม่ตก ก็สามารถทำให้รำคาญใจได้ทุกเมื่อ ไม่ทำอะไร ไม่ยุ่ง ไม่มากเรื่อง ก็ไม่มีเรื่อง


สีดี ขาวครีม น้ำตาล


คติวันนี้ คิดก่อนพูด รอบคอบก่อนทำ