พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          เป็นวันที่หนักกาย หนักใจ ระวังไม่สบาย บริวารมีปัญหา สัตว์เลี้ยงไม่สบาย นัดไว้ก็ไม่มา ทุกอย่างล่าช้า เกิดขึ้นได้ทั้งหมดในวันนี้ ทั้งระวังของหาย หรือลืมทิ้งไว้ ทำอะไรปรึกษาไว้เป็นดี อยู่บ้านทำสวนจะเข้าดวง


สีดี เขียวอ่อน น้ำตาล  ครีมคติวันนี้ ขยันช่วงจังหวะไม่ดี เขาเรียกว่า ดันทุรัง