พยากรณ์วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          ยังไม่เหมาะกับการเจรจาร่วมมือ เข้าหุ้น ได้แต่ทำรายละเอียดหลักการ วางแผน ให้รอบคอบก่อนลงมือปฏิบัติ การเงิน เศรษฐกิจยังไม่แน่นอน ขึ้นๆ ลงๆ คาดการณ์หยั่งเชิง ยังไม่สามารถทำได้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนอีกหลายครั้งให้สอดคล้อง ระวังอุบัติเหตุ การเจ็บไข้ได้ป่วยของคนชรา ญาติผู้ใหญ่ ถึงหมอดีกว่าคำว่า ไม่เป็นไร หรือ ช่างมันก่อน


สีดี น้ำตาล ฟ้าอ่อน เขียวอ่อนคติวันนี้  อย่าไปคิดว่ามันได้ ทั้งที่ยังไม่เห็นทาง