พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๙๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๙๙
โดย อาจารย์แอน

          เหนื่อยที่สุดถึงจะประสพผล ติดต่ออะไรไม่ค่อยเป็นผลวันนี้ ต้องรีบทำในสิ่งที่ควรทำ การเงินสะพัด จ่ายมาก แต่ก็มีเรื่องดีๆ ให้คิดให้ทำ เครื่องจักรได้อายุเปลี่ยนแปลง ต้องซ่อมแซม จำหน่ายจ่ายออก ของเลหลังมีมากช่วงนี้


สีดีขาว ครีม เขียว ลายดอก คติวันนี้ เสียสละ เป็นสิ่งเดียว ที่ยิ่งเสียยิ่งได้