พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน          จะได้รับเชิญไปงาน ทั้งได้รับมอบหมายงาน อำนาจหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันมีเรื่องไม่คาดฝันต้องให้แก้ไขและจับจ่ายอยู่เป็นระยะ บ้านเรือนที่ทำงานยังไม่เรียบร้อย ทำอะไรประมาทก็ยังเป็นเรื่องได้อยู่ เจ็บตัวเล็กน้อย หาหมอตรวจสุขภาพ ดีที่สุด วันนี้ผู้หญิงเก่งสีดี ส้ม น้ำเงิน ครีมคติวันนี้ เก่งนักมักพลาด กลัวนักมักเสียโอกาส