พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน


          ได้พบปะผู้คนมากหน้า ทั้งที่ชอบและไม่ชอบ ได้ทำในสิ่งแปลกใหม่ ออกจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆ เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนพฤติกรรม ย้ายที่อยู่เปลี่ยนความเคยชิน จัดที่ทางเหมือนจัดชีวิตใหม่ เรื่องภายในต้องจัดการให้ดี มีแต่เรื่องบุตรหลานบริวารที่ต้องจัดการก่อน


สีดี ขาว ครีม ม่วง ลายดอกคติวันนี้ พูดอย่างเดียวไม่แก้ปัญหาได้ทั้งหมด