พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน        

          จะได้เข้าสถานที่แปลกๆ ใครอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็เจอเรื่องแปลกๆ ได้รู้ได้เห็นสิ่งเก่าๆ วัฒนธรรมประเพณี อยู่บ้านทำที่รกให้เป็นที่โปร่งจะสบายใจ ปัญหาบางเรื่องต้องใช้เวลา ถึงอยากจะมีรายได้เพิ่มก็ยังไม่ใช่เวลา การค้าทั่วไปชะลอตัว
สีดี ชมพู ขาว ครีม น้ำตาล เหลือง

คติวันนี้ เข้าใจสถานการณ์ทำตัวทำทำใจง่ายกว่า คำว่า รับไม่ได้