พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          อย่าแข็งใจหรือใจแข็งเกินไปวันนี้ จะมีปัญหากันเอง ทั้งที่ไม่ควร พูดมากไปก็มีแต่เรื่อง พูดให้น้อยเรื่องก็น้อย คิดติดต่ออะไรให้ได้เรื่องต้องรอถึงเที่ยง ทำอะไรไม่ได้เต็มร้อย ต้องใคร่ครวญให้ดีว่าจะทำอะไรได้ถังจะพอใจ จะซ่อมแซม แก้ไข เครื่องยนต์ต้องรอบคอบ ของตกแตกไม่ต้องตกใจ

สีดี น้ำตาล เขียวอ่อน


คติวันนี้ ต้องให้ ก่อนจะขอ ทำให้เห็นก่อนขอความร่วมมือ


การปลูกต้นจันผา