พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          บางแห่งนักเรียนเปิดเทอม ร้อนมากฝนฟ้าก็จะตกช่วยเยาวชน จิตแจ่มใสบริสุทธิ์เทวดาอำนวยผล ที่ใดเด็กตีกันตบกันที่นั้นจิตคนแห้งแล้ง ฝนฟ้าก็ไม่มา ที่ทำงานของเราวันนี้มีการเปลี่ยนแปลง การค้าจะดีถ้าแม่ค้าอารมณ์ดี ระวังของปลอม ของเถื่อน ทำอะไรให้สุจริต ของไม่ดีจะถูกตีแผ่
สีดี ครีม ขาว ม่วง

คติวันนี้ วันไม่ดี คนดี ก็มีเรื่องดีๆ