พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
          ยังมีค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นและบานปลาย มาถึงครึ่งทางแล้วก็ต้องให้สำเร็จไปเพื่อผลระยะยาว ระวังตน ผู้ใหญ่เพ็งเล็ง รวมถึงเป็นผู้ใหญ่ก็ถูกเพ่งเล็ง เหมือนมีนักข่าวอยู่รอบตัว สังคมดี ก็นำสิ่งดีมาให้ ประเมินแล้วไม่ ใช่สังคมดี ไม่ได้นำสิ่งชื่นใจมาให้ ก็ไว้นอกตัว รักษาไว้เพียงผิว ไว้อิงกัน ไม่ต้องหวังมาก
สีดี ม่วง ส้มอ่อน น้ำตาลเบจ

คติวันนี้ ประเมินผิด คิดจนตัวตาย