พยากรณ์วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          ระวังสุขภาพกับโรคเครียดถามหา อะไรที่ไม่ได้ดังใจอย่าเพิ่งรีบร้อน ระยะของดาว ๗ ไม่มีอะไรได้เร็ว จะวิ่งเต้นเจรจาพอทำได้ แต่ไม่ได้คำตอบที่แน่นอน  ต้องมีวิธีพูดที่ให้ผลไปถึงวันข้างหน้า พูดเพราะอยากพูดอย่าพูดดีกว่า มีแต่เสียมากกว่าได้  ถึงวงรอบที่ต้องดูแลเครื่องจักรเครื่องยนต์ ร้อนเกินระบบไฟมีปัญหา


สีดี เขียวอ่อน น้ำตาล ม่วงคติวันนี้  คิดก่อนพูดใช้ได้ทุกสมัย ทุกเหตุการณ์และกับทุกคน