พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙


 เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงต้องระวังเพ่งเล็ง ผู้ทรงศีลถูกลบหลู่ ขายสินค้ามีผิดพลาดถูกตีคืน ต้องตรวจสอบกันให้ดีกิจการส่วนตัวต่างมีเรื่องต้องแก้ปัญหา ยังพอมีเรื่องดีๆที่ติดต่อภายนอกเป็นผลสำเร็จ มีข่าว มีลาภผล ติดต่อการเงินยังเป็นผลสำเร็จ การกู้หนี้ได้รับอนุมัติ


สีดี ขาว ครีม ชมพู คติวันนี้ ถี่รอดตาช้าง ห่างรอดตาเล็น