พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          ต้องเดินทางไกล ไปในที่แปลกถิ่น ด้วยดาว ๓ กุมดาว ๗ ในเพชฌฆาตฤกษ์ เหน็ดเหนื่อย ติดขัดบ้าง แต่ก็สำเร็จผลตามที่ตั้งใจ ดาวพระเคราะห์เดินเป็นคู่ทำอะไรต้องเป็นหมู่คณะ ระวังความเข้าใจผิดสื่อสารไม่เข้าใจ ทำให้คลาดเคลื่อนบ้าง ถึงเป็นวันทำงานก็ต้องระวังอย่างเดียวกัน หนัก และเหนื่อยเท่ากัน

สีดี ชมพู ครีม ฟ้า ม่วง ครีม


คติวันนี้  ทำจิตใสก่อนทำบุญ อุปสรรคใดก็ไม่มี