พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          ได้ทำสิ่งที่ปรารถนา  ไปในที่แปลกถิ่น ได้รับความรู้ใหม่ๆ พบปะเพื่อน มีญาติมาหา ใจเย็นๆ ต้องรับได้ทุกเรื่อง การประสานงานในวันนี้ราบรื่น มีเรื่องดีๆ  อุปสรรคปัญหาเล็กน้อยแก้ไขได้  ก่อนวันพระใหญ่ มาฆะบูชา ทำดี วาจาดี คิดดี แต่วันนี้

อุบัติเหตุเกิดเพราะความประมาท วางแผนให้ดี  ตรวจสอบทุกเรื่องจะได้ไม่ลืมอะไร

สีดี ม่วง ชมพู แดง สีเข้ม ยกเว้น ฟ้า กรมท่า


คติวันนี้ ทำดีที่สุด ผลย่อมออกมาดี