พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          แม้มีเรื่องคุกคามกดดันอยู่ไม่ไกลแต่ก็มีเรื่องดีๆ ให้ทำ อย่ากังวลมากนัก วางแผนล่วงหน้าให้ดีให้รอบคอบ ค่อยเป็นค่อยไป บ้านเรือน ที่ทำงานยังคงความสำคัญที่ต้องจัดระเบียบให้ดี ทรัพย์หายาก แต่ยังมีเส้นทางเล็กๆ ให้เดิน ต้องรอบคอบและคิดให้ดี แปลว่า ยากลำบากและอุปสรรค แต่สำเร็จได้แต่ต้องรอ กางวานแผนต้องเผื่อเวลาเพื่อความอยู่รอด

สีดี ฟ้า เขียวอ่อน น้ำตาล


คติวันนี้ ย้ายบ้านเปลี่ยนพฤติกรรม จัดบ้านเปลี่ยนเหตุการณ์