พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน
          
          มีเรื่องต้องถก ต้องคุย ต้องเจรจา ต้องแก้ปัญหาให้คนในบ้าน เพื่อนฝูงคนใกล้ตัว บางคนซื้อของสะสม เก็บ ช้อป ซ่อมแซม ทดแทนของที่แตกหัก เสียหาย ได้พบเห็นเรื่องแปลกๆ ถึงเวลาซ่อมแซมงานระบบในบ้าน มีเรื่องเสื่อมศรัทธา ไม่แน่ใจ อย่าสนใจเรื่องอื่น ทำตนให้มั่นคง จะได้ไม่หวั่นไหวเสียในสิ่งดีในตน วันนี้มีเรื่องดี


สีดี ส้ม เขียว ลายดอก คติวันนี้ สูญเสียเพื่อได้มาอีกสิ่ง