พยากรณ์วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

            อารมณ์ถดถอยลงมาก ทั้งยังลังเล ไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไร การเงินต้องเริ่มถี่เหนียว คิดก่อนจ่าย จ่ายที่ต้องใช้ ที่จำเป็น  ยังมีมิตรที่คอยช่วยเหลือ ผลประโยชน์แบ่งปัน ลาภลอยก็ยังคอยเราอยู่ข้างหน้า ยังคงต้องระวังการปะทะโต้แย้ง บางครั้งสิ่งที่เราชินกำลังทำร้ายเรา ชินกับการทำอย่างนี้ไม่เลิก อาจทำให้กิจการล้มได้

สีดี ชมพูอ่อน สีเข้ม เขียวอ่อน


คติวันนี้ ทางแก้ปัญหาอย่างหนึ่งคือ อย่าคิดว่ามันเป็นปัญหา