พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน


          เป็นผู้ใหญ่ เป็นที่พึ่งของเขาต้องรับบทหนักในวันนี้ ดูให้รอบพยายามเข้าใจข้อขัดข้อง และข้อขัดแย้งเพื่อจัดการอะไรๆ ได้มากที่สุด บริวารคนเก่าทำให้เดือดร้อนรำคาญใจ ทั่วไป ผู้ใหญ่ถูกเพ่งเล็ง จับผิด ทำอะไรจึงต้องระวัง ยังมีมิตรคอยช่วยเหลือ ทำดีไว้ไม่สูญเปล่า ถูกกล่าวหาอะไรจะพ้นไปได้ในที่สุด

สีดี  เหลือง เขียว ฟ้า ครีม


คติวันนี้  อย่ารักสบายจนโกงและทำร้ายตัวเอง