พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          เริ่มต้นทำอะไรวันนี้ยากที่จะสำเร็จ วันนี้ต้องคาดการณ์เก็งการณ์ให้ดี มีประชุมสัมมนา ประเมินผล เพื่อปรับเปลี่ยนดำเนินการ ได้พบปะพูดคุย มีผลประโยชน์แบ่งปัน ได้รับเงินพิเศษ ทั้งมิตรจะช่วยเหลือ เก็บเกี่ยวผลที่ทำมา ซ่อมแซม จัดบ้าน จัดที่ทำงานให้ดี

สีดี  ฟ้า ส้ม ลายดอก ชมพู สีเข้ม


คติวันนี้  พยายามให้ถึงที่สุด ผลถึงจะได้ถึงที่สุด