พยากรณ์วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

          เป็นช่วงเวลาของการทำการตลาด โฆษณา ประชุม รวมถึงการสร้างเครดิต ยังต้องระวังอารมณ์พาเสียเรื่อง  การเงินยังร้อนอยู่ ยังต้องวางแผนให้ดี เพื่อสร้างระบบให้แข็งแรง จะได้รับช่วงงานสำคัญ หรือรับภาระต่อจากคนอื่นที่เป็นเรื่องดี การแก้ปัญหาต่างๆยังไปได้อย่างราบรื่น ผู้หลักผู้ใหญ่ยังต้องระวังตัว ถูกเพ่งเล็ง

สีดี เขียว น้ำเงิน กรมท่า


คติวันนี้  ความไม่ประมาทสร้างสติ