พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          วันนี้สี่ปีมีครั้ง ทำในสิ่งที่ยากยิ่งให้ได้เป็นผลสำเร็จ วันนี้จะได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน อาจต้องทำแทนคนอื่น แทนลูกน้อง บริวาร หรือรับงานที่คาดไม่ถึง จะมีเรื่องชวนทะเลาะ แต่อย่าทะเลาะ มีแต่ผลเสียมากกว่าผลดี พูดอะไรก็กลายเป็นร้าย

สีดี ฟ้า เทา สีเข้ม น้ำตาล


คติวันนี้ ความนิ่งสร้างความเชื่อถือมากกว่าวาจา