พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

          มีเรื่องร้อนในครัวเรือน ควรจัดระบบจัดบ้านใหม่ เปลี่ยนทางเดินเปลี่ยนพฤติกรรม หาความสุขให้ตัวเองด้วยการจัดบ้านจัดห้องที่ตัวเองชอบ จะเจอของเก่า เพื่อนเก่า บางอย่างก็ปัดฝุ่นใช้ได้ เพื่อนเก่าเอื้ออำนวยผลที่ต้องการ เป็นวันสะสางเตรียมงาน ตัดทิ้ง และเริ่มใหม่

สีดี น้ำเงิน ส้ม เหลืองอ่อน


คติวันนี้ รักษาน้ำใจคนใกล้ตัวดีกว่าเอาคนนอกทิ้งคนใน