พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน

          ทำอะไรต้องคิดต้องทำเป็นกลุ่ม ทุกอย่างจึงจะสำเร็จ  ช่วงนี้ทุกอย่างต้องอาศัยซึ่งกันและกัน อยู่คนเดียว ไม่ได้อะไร ความเชื่อผิดๆ ทำให้อะไรผิดๆ ได้  อาจมีเหตุไม่คาดฝันทำให้ต้องเปลี่ยนความคิด  จะมีเรื่องร้อนเพราะคนใกล้ตัว ต้องใจเย็นยังไม่ต้องรีบแก้ไขอะไรในวันนี้

สีดี เหลือง เขียวอ่อน ม่วง


คติวันนี้  ถ้าเป็นผู้นำต้องคิดให้มาก ถ้าเป็นผู้ตามก็ต้องคิดเลือกผู้นำ