พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
โดย อาจารย์แอน


          ขับรถระวัง ค่อยๆ ไป อุบัติเหตุเล็กน้อยเกิดได้ทุกที่ จอดรถก็ต้องดูให้ดี เข้าเกียร์ก็ต้องระวัง เราไม่ได้ใช้ถนนคนเดียว อะไรรีบร้อนผลีผลามงานไม่เรียบร้อย ทุกงานเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ ทำงานเป็นหมู่คณะ ฟังความคิดเห็นทุกคน อากาศร้อนเร็ว อารมณ์อย่าร้อนตาม ทำอะไรที่เป็นกุศลเป็นที่ชื่นชม


สีดี ฟ้า น้ำเงิน ม่วง เหลือง คติวันนี้ ทำดี มีแต่เรื่องนี้ รอบคอบระมัดระวังจะปราศจากภัย