พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน

          วันวุ่นวายกับการซ่อม ทั้งเครื่องจักร และสุขภาพ ดาว ๔๕๖ โคจรร่วมกันลับขอบฟ้าด้านตะวันตกตามพระอาทิตย์  จะมีเรื่องวุ่นวายมากกว่าดี เราระวังภายในของเราให้ดี ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ด้วยการจัดการเรื่องสำคัญให้เรียบร้อย เรียงลำดับให้ดี รวมถึงการจัดบ้านจัดที่ทำงาน บริจาคของที่เราคิดว่าไม่ได้ใช้แล้ว

ตำแหน่ง หน้าที่การงาน และความรับผิดชอบมีมากขึ้นผลคือ ทำงานไม่ทัน ต้องใช้เวลา วันนี้จึงเป็นวันจัดการ และสรุปเรียงลำดับก่อนหลัง

สีดี เหลือง ชมพู ฟ้า


คติวันนี้  เริ่มต้นถูก งานสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง