พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน

          ระวังมิตรทำพิษ คนที่รักทำให้หงุดหงิด ของที่ให้มีตำหนิ ทำอะไรต้องครั้งที่สองจึงจะสำเร็จ นอกจากข้อขัดข้องที่กล่าวมา ก็มีฤกษ์ดีทำการมงคล

ระวังของตกแตก เสียหาย แต่ไม่กระเทือนฤกษ์มงคล เปิดตัวสินค้า พูดจายังต้องระวัง จะชวนเชื่อก็ต้องไม่เกินจริง การแข่งขันทุกด้านรุนแรง

จะได้รับเลี้ยง พบปะคนมากมาย ใช้วาจาและความใส่ใจจะทำการทุกอย่างสำเร็จ  มิตรจะช่วยเหลือ ให้วันนี้ดีตามฤกษ์

สีดี ฟ้า  เหลือง  สีเข้มๆ

คติวันนี้ถ้าต้องการความสำเร็จ อย่าเห็นแต่ตน พูดแต่เรื่องของตน