พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน


พยากรณ์วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
โดย อาจารย์แอน

          มีลาภปาก รับของกำนัล  มีเรื่องไม่ถูกใจเล็กน้อยไม่ต้องใส่ใจ บางเรื่องต้องใช้เวลาทำความเข้าใจ ขี้สงสัยมาก อารมณ์ให้ได้ดังใจก่อให้เกิดทุกข์เปล่าๆ  ผู้ใหญ่ยังค้ำจุน ระบบอุปถัมภ์ยังมีอยู่และมีผล   

ระวังคำพูด อย่ายกตน หรือ หลอกใคร จะมีผลเสียหายย้อนมาหาตน มีมิตรสหายต้องถนอมน้ำใจ 


ประชุมเรื่องนโยบายสามารถทำได้ ปรับเปลี่ยนได้ในวันนี้  ใช้เหตุใช้ผล ทุกอย่างจะผ่านได้

สีดี ส้ม เหลือง ฟ้า ลายเสือ


คติวันนี้  เวลารักษาได้ เยียวยาได้ทุกอย่าง