พยากรณ์วันพุธที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อาจารย์แอน

พยากรณ์วันพุธที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

          เป็นวันที่ต้องเจรจามาก ทั้งชวนเชื่อ ร้องขอ ปาฐกถา บ่นว่า ประชุม แล้วแต่สถานะของแต่ละคน  ระวังการใช้คำพูด จะเสียมิตรได้ ทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือผู้อื่น ทุกอย่างจะราบรื่น  ทำอะไรไปเดี่ยวข้อขัดข้องมีมากมาย

ไปไหนมาไหน หาความปลอดภัยไว้ก่อน ซ่อมรถ ไม่อยู่ที่อะไรจะหล่นทับได้ อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลาช่วงนี้ ไม่ควรประมาท

งานใหญ่งานโรงงาน ค่อนข้างวุ่นวาย จัดระบบตัดขั้นตอนให้ดี วางระบบใหม่ เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง

สีดี เขียว สีเข้ม ม่วง


คติวันนี้ พูดดีมีผล พูดน้อยพูดมากไม่สำคัญ สำคัญอย่าทำลายมิตร